Віра і культура
За благословенням
Блаженнішого
Володимира
Митрополита Київського і всієї України

 

Інтернет-версія газети
"Віра і культура"

Архів   Рубрики

№ 28

№ 29

№ 30


 
Церква і освіта Церква і освіта

РЕЛIГIЙНА ОСВIТА I ВИХОВАННЯ
В УКРАЇНІ
Погляд Української Православної Церкви

(Доповідь на міжнародній конференції
"Релігійна освіта і виховання в Україні")

Єпископ Полтавський і Кременчуцький Филип,
голова Синодального відділу релігійної освіти,
катехизації та місіонерства
Української Православної Церкви

Попри всі запевнення в свободі совісті, учні практично не мають можливості вибирати: крім атеїстичного світогляду їм не пропонують нічого. І донині є вчителі, які спокійно і безальтернативно затверджують у свідомості підростаючого покоління химерні уяви про "християнство як важіль гноблення народів", "біблійні міфи про створення світу". Святе Письмо часто вивчається тільки й виключно як пам'ятка літератури.

Українська Православна Церква такими бачить релігійні освіту та виховання:

І. Релігійні освіта та виховання мають дві основних форми, кожна з яких має право на існування і відіграє специфічну роль у формуванні цілісного світогляду підростаючого покоління.

Перша і "класична" – релігійні освіта та виховання в Церкві. Через церковну проповідь та заняття з вивчення Слова Божого, через участь у спільній та сімейній молитві, через відвідання спеціальних навчальних закладів, як от недільних шкіл, гуртків тощо, діти, підлітки й молодь не лише набувають знань про Бога, але опановують досвід особистісного богоспілкування, побожного життя, виховують і преображають власне серце, сходять сходами духовного вдосконалення. Ця форма – виключна прерогатива Церкви, яка розуміє її згідно з віровченням та історичною практикою благочестя.

Друга форма, яка набуває актуальності нині – релігійні освіта та виховання в системі світської освіти. Оскільки саме вона має сьогодні найбільший суспільний резонанс і викликає найбільше дискусій, головну частину моєї доповіді я присвячу саме питанням релігійної освіти та виховання у світській освітній системі. Наразі в Україні постало питання про запровадження викладання в системі середньої освіти предмету, який знайомив би учнів із традиційними моральними цінностями християнства, формував би уявлення про чесноти і гріхи, припустиме і неприпустиме. Ініціатором введення такого предмету виступив особисто Президент України п. Віктор Андрійович Ющенко. Було утворено спільну комісію з освітян, науковців та представників церков і релігійних організацій. За попередніми підсумками роботи комісії запропоновано назвати предмет "Основи християнської етики".

Водночас, не можу не зазначити, що запровадження викладання вказаного предмету викликало не лише схвальні відгуки, але й дискусії, і відверту критику. Висловлюються побоювання, що система освіти, яка понад сімдесят років перебувала у стані примусового державного атеїзму й цілковитого заперечення Церкви, тепер зазнає нахилу в інший бік, а місце відвертого секуляризму й атеїзму посяде клерикалізм. Однак побоювання ці безпідставні, оскільки

II. Релігійна освіта і виховання в світській освітній системі ґрунтується на законодавстві України, схвалених Україною міжнародних правових актах і традиції цивілізованих країн.

Можливість ознайомлення дітей із моральним вченням християнства ніскільки не суперечить основним положенням міждержавних угод. Законодавству України та традиціям багатьох держав.

1. Міжнародні Закони, Пакти та Угоди:

1.1. Міжнародний Пакт про економічні, соціальні та культурні права, прийнятий XXI сесією Генеральної Асамблеї ООН 16.12.1966 р. Набув чинності в Україні 3 січня 1976р.

ст.13 – "Держави, що беруть участь у цьому Пакті, зобов'язуються поважати свободу батьків і в окремих випадках законних опікунів обирати для своїх дітей... школи, які можуть забезпечувати релігійне та моральне виховання своїх дітей відповідно до власних переконань".

2. Конвенція ООН про права дитини. Набула чинності в Україні з 27.09.1991 р.

В преамбулі: Держави-сторони цієї Конвенції, враховуючи важливість традицій і культурних цінностей кожного народу для захисту і гармонійного розвитку дитини, погодились про наведене нижче: ст. 17. Держави-сторони... забезпечують, щоб дитина мала доступ до інформації, особливо до таких інформації і матеріалів, які спрямовані на сприяння соціальному, духовному та моральному благополуччю, а також здоровому, фізичному і психічному розвитку дитини.

ст. 29. Держави-сторони погоджуються щодо того, що освіта дитини має бути спрямована на:

в) виховання поваги до прав людини та основних свобод, а також принципів, проголошених у Статуті ООН;

с) виховання поваги до батьків дитини, її культурної самобутності, мови та національних цінностей країни, в якій дитина проживає;

3. Європейська соціальна хартія. Страсбург, 3.05.1996р.

ст. 17. Право дітей та підлітків на соціальний, правовий та економічний захист.

З метою забезпечення ефективного здійснення права дітей та підлітків рости в умовах, які сприяють всебічному розвиткові їхньої особистості та їхніх фізичних і розумових здібностей. Сторони зобов'язуються самостійно або у співпраці з громадськими і приватними організаціями вживати всіх відповідних і необхідних заходів для:

1. а) забезпечення дітям і підліткам з урахуванням прав і обов'язків їхніх батьків догляду, допомоги, освіти та підготовки, яких вони потребують, зокрема шляхом створення або забезпечення функціонування закладів і служб, необхідних для досягнення цієї мети;

2. Державні документи України:

І. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року.

Преамбула: "Верховна Рада України..., усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями..."

ст. 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури.

2. Закон України "Про освіту", прийнятий 23 травня 1991 року.

Один із принципів освіти – "органічний зв'язок із світовою та національною історією, культурою, традицією".

3. Національна доктрина розвитку освіти України в XXI ст., прийнята на Всеукраїнському з 'їзді освітян України 7-9 жовтня 2001 року.

У розділі "Національне і громадянське виховання" (с. 7): Головна мета національного і громадянського виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу.

4. Указ Президента України від 21. 03. 2002 "Про невідкладні заходи щодо подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій".

п. 2. Міністерству освіти і науки України, Державному комітету України у справах релігій разом з Академією педагогічних наук України за участю церков і релігійних організацій розробити пропозиції щодо впровадження духовно-моральних цінностей у навчально-виховний процес та подати їх у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

5. Закон України "Про захист суспільної моралі" від 20 листопада 2003 року № 1296

ст. 1. Суспільна мораль – система етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов'язок, совість, справедливість.

(Закінчення у наступному номері)

За матеріалами Прес-служби УПЦ
    
  
№ 29
вересень 2005 року

Зміст номера:

З рiздвом Пресвятої Богородицi !

Православна культура і сучасність

Релiгiйна освiта i виховання в Україні

Душа человеческая: о внутреннем человеке

Язык православной иконы

Православные монастыри. Типология и устройство

Православне богослужіння: кольори, зміст і символіка церковних служб

Муж и жена. Мысли Святаго Иоанна Златоустаго

Райські яблука

Новини парафiї Рiздва Христового на Березняках (Київ)

Новини звідусіль

З святом Покрови Богородиці

 
 
 

Газета "Вiра i культура"
Заснована парафією Різдва Христового в Харківському р-ні м. Києва.
Реєстраційне свідоцтво Кі№460 видане Міністерством iнформації України 22 лютого 2000 року.

Головний редактор:
прот. Василій Біляк

Адреса “ВіК”:
02098 Київ,
вул. Шумського, 3.
Храм Різдва Богородиці,
для ВіК (“Віра і культура”).
E-mail:
logo@ua.fm
irina@beletsky.sita.kiev.ua

Веб-дизайн:
Олександр Денисюк
E-mail:
alexdeni@mail.ru
 

Співпрацюйте з нами на сторінках наших видань "Православна газета", "Кирилиця", "Камо грядеши" "Віра і культура".

Дописувачів "ВіК" запрошуємо до співпраці. Надсилайте нам короткі повідомлення про ювілейні події з ваших єпархій.
 


 

Львівська єпархія
Української Православної Церкви

Інтернет-версія газети `Світло Православ'я`

Спілка Православної молоді України (UKRAINIAN ORTHODOX YOUTH FELLOWSHIP)
  Rambler's Top100

Rambler's Top100 Service
TopList
З   8.6.2000

 

 
 

 

На початок сторінки

Hosted by uCoz