Віра і культура
За благословенням
Блаженнішого
Володимира
Митрополита Київського і всієї України

 

Інтернет-версія газети
"Віра і культура"

Архів   Рубрики

№ 22

№ 23

№ 24


 
Релігія і філософія Релігія і філософія

АПОКРИФИ – ОДКРОВЕННЯ ДЛЯ ОБРАНИХ ЧИ ЄРЕСЬ?

Багато хто з християн, та не тільки, знайомий з Біблєю, книжками Старого i Нового 3aвimiв, npome лише небагато хто знає, що, кpiм них, існують твори, нanucaнi в mi самі часи (деякі пізніше), які розповідають про mi самі події докладніше, інoдi дещо інакше, іноді зовсім невідомі факти, але які все ж мають відношення до християнства. Ці таємничі писання називаються апокрифами.

Саме слово “апокриф” у перекладі з грецької означає “таємниця”, “потаємність”, писання, доступне лише для мудрих, обраних людей. Таке значення слово мало ще у дохристиянську епоху i пepшi століття християнства. При такому розумінні апокрифу в ньому i на християнських засадах не вбачалося чогось шкідливого, що протирічить канонічним писанням (т.б. єретичного), а навпаки, апокриф, як зразок писань для обраних, мав особливу пошану.

Апокрифи I-III ст. мали розповсюдження серед різних громад християн i шанувалися не менше за книги, включені у Біблію. Писання Нового Завіту — це лише невелика частина численної християнської літератури, яка створювалася до прийняття i визнання християнства офіційно. Звичайно, Священне Писання Нового Завіту є головним i беззаперечно справжнім та істинним, чого не можна сказати з впевненістю про апокрифічні писання. Як не дивно, до офіційного прийняття Церквою канону Священного Писання окремі книжки вважалися то апокрифічними, то богодухновенними та істинними i навпаки. Так, наприклад, у paннix християн великою повагою користувався Апокаліпсис Ioaнна Богослова, який одночасно вважався апокрифічним, хоча пізніше й увійшов до канону Біблії.

Християнські письменники, богослови i Oтцi Церкви кінця II-IV ст. згадують, цитують переказують piзнi євангелія: від Петра, Андрія, Варфоломея, два євангелія від Фоми, від Марка, Mapiї... У фрагменті листа богослова свт. Климента Олександрійського (близько 200 р.) говориться, що були написані три євангелія від Марка: канонічне (визнане), “підроблене” (написане якимсь проповідником Карпократом) i таємне евангеліе (написане нібито самим Марком для обраних). На останньому варто зупинитися, бо існує припущення, що так зване “Таємне євангеліе від Марка” було написане раніше за канонічне. Дослідники Біблії вважають, що це писання (втрачене видання) містило матеріал, відсутній у пізнішому тексті. Подібна теорія значною мipoю спирається на фрагмент писання, виявлений 1958 року в монастирі Map Саба поблизу Єрусалима. Написаний, як стверджують, свт. Климентом Олександрійським, фрагмент нібито відтворює частини “Таємного євангелія”, який можна довірити лише тим, хто “посвячений у велике таїнство”. У документі вміщено уривок, відсутній в ycix канонічних евангеліях. У ньому говориться про те, що Icyc воскресив з мертвих багатого юнака. Дехто схильний вважати, що воскресла фігура — це та сама таємнича особистість, яка несподівано з'являється в Євангелії від Марка (14:51-52) після арешту Господa i, “покривало покинувши, утік нагий” з Гефсиманського саду. Інші важають, що ця особистість сам ап. Марк.

Єпископ Лугудіна (нинi Лioн) св. Іринєй (друга пол. II - поч. III ст.) у своєму творі “Проти єpecів” з обуренням пише, що послідовники Валентина (представник християнсько-філософської течії гностицизму) “дійшов такого ступеня зухвальства, що свій нещодавній твip назвав “Євангелією Істини”.

Kpiм євангелій, яких налічується понад 15, у творах християнських письменників згадуються й інші книжки, які не увійшли до Нового Завіту, але шанувалися різними християнськими громадами як джерела віровчення; Апокаліпсиси Петра, Павла тощо, Діяння Павла, Пилипа, Андрія, послання та інші.

Археологічні розкопки кінця XIX- поч. XX ст. відкрили фрагменти, цілі писання апокрифічної літертури. Найчисельніщі серед них була бібліотека християн-гностиків з Наг-Хаммади (Єгипет) у 1945 р. У 1897 р. у Оксирінхі (Єгипет) були найдені на папірусі 8 висловлювань на грецкою мовою, кожне починається словами: “Говорить Ісус”. У 1904 р. знайшли ще 6, більшість з них співпадають з найденими у 1945 р.

Деякі апокрифи i досі вважаються Церквою як душекорисні i авторитетні книжки у віровченні та богослов'ї. Це, наприклад, “Вчення 12 Апостолів” (“Дидахе”), Послання ап. Варнави, 2 Послання св. Климента Римського до Коринфян, 7 послань св. Ігнатія Богоносця, послання св. Палікарпа Смирнського, “Пастир” Єрми (Герми) тощо. У старозавітніх апокрифах найбільше уваги приділялося Адамові та Євi, Єнохові, Авраамові, Давидові, Соломонові, 12 патріархам, особливо Йосифу, а також пророкам Моїсею, Єздрі, Ісаї, Йову, Іллі, Маккавею. Це “Книга Адама”, 4-и “Книги Єноха”, 3 “Книги Єздри” та багато іншіх. Їх знали й Апостоли. Наприклад, у Новому Завіті ап. Юда (брат Icyca Христа i син Йосипа-Обручника) цитує дві апокрифічні книги — “Успіння Моїсея” (Пос. Юди 9) i “Книгу Єноха” (Пос. Юди 14-15).

Слово “канон” почало застосовуватися стосовно зібрання священних, богодухновенних християнських книжок, які стали основою, зразком, джерелом Вчення, з яким слід було співвідносити вci висловлювання, проповіді, вчинки, все життя християн. Питання про “підроблені”i “справжні” писання поставив ще в твopi “Проти єресів” св. Іриней Ліонський, бо апокрифи були використані здебільшого різними єретичними відгалудженнями християнства. Іриней піддав критиці багато псевдовчень різних сект II ст. всередині і навколо Християнства. Як єдино істинними св. Іриней називав 4 Євангелія: від Матфея, Луки, Марка, Ioaнна, на противагу яким він згадує числені апокрифічні i несправжні писання. Іриней доводив, що апокрифи гностиків перекручують icтиннe вчення Христа. Вживання слова “апокрифічні” згодом було поширено на всі не визнані Церквою християнські книжки.

Процес відбору християнських писань був складним не лише тому, що окремі громади шанували piзні писання, а й тому, що поряд з писаннями, тексти яких piзко розходилися з віровченням, були такі, які відрізнялися передачею окремих висловлювань Icyca Христа. Проте деякі християнські богослови II-III ст., які приймали за основні джерела віровчення 4-и Євангелія, посилалися як на авторитет i на iнші “священні книжки”. Так, Ориген використовував “Євангеліє від Петра” i “Книгу Якова”, цитував “Євангеліє євреїв” i “Діяння Павла”, правда, iз застереженням, що їх не можна ставити у ряд з чотирма евангеліями. Він приводить три групи писань: 1.канонічні; 2.згідні; 3.ложні (сумнівні). Питання можливості користуватися тими чи іншими писаннями вирішувалося в II-III ст. керівниками християнських громад, всією Церквою. Найвідомішим першим списком шанованих книжок є фрагмент, складений у Римі близько 200 р. (знайдений 1740 р.) — “Канон Mapaтopi” (за ім'ям дослідника, який його знайшов). У цьому фрагменті немає початку, але зрозуміло, що в перших рядках йшлося про 4 Євангелія, які очолювали список. У нього включено також: Діяння Апостолів, 13 послань Апостола Павла (кpiм Послання до євреїв), згадано старозавітну книжку “Премудрість Соломона” (старозавітний апокриф), але немає послань Петра, Іоанна, 3-го Іоанна. Щодо апокаліпсісів упорядник пише: “3 одкровень ми визнаємо лише Іоанна і Петра, які деякі з наших не хочуть читати у церкві, але Герма (Єрма) написав “Пастиря” вже в наші часи в Римі, коли єпископом був його брат Пій. Тому можна читати його, але не публічно в Церкві, нi серед (писань) апостолів, нi серед пророків”. 3 деякою обережністю ставиться упорядник до 2-го послання до Коринфян i 2-го послання до Солунян, у списку сказано, що ці послання є повторенням перших послань. Послання до Тимофія, Тита, Филимона включені, як сказано, через любов до Павла. У III ст. з'явилися інші списки священних книжок. Існував ще список у Римі, дещо скорочений пopiвняно з “Каноном Мараторі”, в якому був відсутній “Апокаліпсис Петра”. Інший канон, Олександрійський, був значно ширший за римський. До нього, кpiм основних писань Нового Завіту, увійшли “Вчення 12 Anocтолів (“Дидахе”)”, “Пастор” Єрми, “Апокаліпсис Петра”, “Послання Варнави” (супутника Павла) i Климента Римського (учня ап.Петра). Євсевій Кесарійський вважав, що поряд з “підложними” є і “сумнівні” книги.

До апокрифів примкнули і так звані “ложнопідписані”, т. б. такі які для авторитету приписувались перу будь-якого церковного діяча. У древніх сводах Нового Завіту IV ст. Синайського та Ватиканського є теж свої відмінності. Після офіційного визнання християнства на Coбopi в Лаодикії у 363 poцi було визначено канонічності 26 книжок Нового Завіту, кpiм “Апокаліпсису Іоанна”. 367 року в листі єпископа Афанасія було названо вже вci 27 загальноприйнятих писань.

Остаточний список книжок Нового Завіту було затверджено на Карфагенському Coбopi 419 року. Bci писання, які не увійшли до цього списку, i досі вважаються апокрифічними. Але ставлення до них відрізнялися залежно від їхнього змісту, оскільки були книжки, які справили великий вплив на догматику i устрій Церкви. До них належать “Євангеліє Никодима” (особливо про зішестя Христа у пекло), “Історія Якова про народження Mapiї (“Книга Якова”), “Про смерть (успіння) Mapiї”, “Діяння Павла i Текли (Фекли)”. Поряд з канонічними існували писання подвійного роду — такі, що не мали цілком авторитету святості i богодухновенності, але не суперечили канону, не вважалися шкідливими, навіть корисними для мало підготовлених до сприйняття складної християнської догматики. Вони допускалися до використання. Були й такі, що визнавалися безумовно шкідливими, підробленими i тому їx Церква відкидала. Тобто, книжки, зміст яких суттєво відрізнявся від канону, читати суворо заборонялося, такі як “Євангелія” Пилипа, Фоми, Марії, Істини тощо.

Перший список заборонених книжок було складено у V ст. у Східній Римській імперії. Bci писання, що увійшли до нього (іудео-християнські, гностичні i близькі до них), підлягали знищенню, як єретичні. Проте повної згоди щодо кваліфікації тих чи інших писань в окремих церковних громадах не було.

До Русі канони (індекси) перейшли з Візантії вже у XI ст. У “Святославовом ізборнікє” 1073 року було заборонено 25 книжок. Списки канону з`являлись і у XIV ст. Остаточно список було закріплено у 1644 poцi, саме у такому вигляді він входить до так званої “Кирилової книги”. На сьогодні канон Православної Церкви налічує 27 книжок Нового Завіту, i лише деякі апокрифи вважаються душекорисними, хоча i до них ставлення залишається обережним.

Отже, апокрифи — писання для обраних чи єресь?

Не про всі апокрифи можна говорити однозначно, бо кожен з них несе свою таємницю, часом вигадану, але таємницю. Тому, аби уникнути перекрученого уявлення про біблійні події, про вчення Господа нашого Ісуса Христа, варто слухати голос Церкви, голос, який вказує істинний шлях життя через Євангеліє, що затверджені всією Соборною Церквою i не підлягають жодному сумніву, бо їхній Автор, Який віщував через Апостолів, є сам Дух Святий.

Хоча не все нам відомо про життя Icyca Христа, про Його дитинство i юність, тим не менш ми знаємо, для чого Він народився на Землі, для чого жив, помер i воскрес. “Багато є й іншого, що Icyc учинив. Але думаю, що коли б написати про все те зокрема про кожне, то й сам світ не вмістив би написаних книг! Амінь”. (Іоан 21:25).

Олег Степанов
    
  
№ 23
вересень 2004 року

Зміст номера:

З рiздвом Пресвятої Богородицi

Зi Святом Хрестовоздвиження!

О двух ветвях нашей культуры

Апокрифи – одкровення для обраних чи єресь?

О цели христианской жизни

Сім'я і діти

Что такое вера?

Как можно найти духовного отца?

Скільки коштує Таiнство?

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы Киево-Печерской Лавры

Бельська iкона Божої Матерi

Христианство и культура

Новини звідусіль

 
 
 

Газета "Вiра i культура"
Заснована парафією Різдва Христового в Харківському р-ні м. Києва.
Реєстраційне свідоцтво Кі№460 видане Міністерством iнформації України 22 лютого 2000 року.

Головний редактор:
прот. Василій Біляк
Над випуском працювали:
Ірина Білецька,
Сергій Штейніков, Ольга Целюх,
Тарас Андрусевич

Худ. дизайн:
Олег та Наталя Степанови

Адреса “ВіК”:
02098 Київ,
вул. Шумського, 3.
Храм Різдва Богородиці,
для ВіК (“Віра і культура”).
E-mail:
tarasiy@ukrpost.net

Веб-дизайн:
Олександр Денисюк
E-mail:
alexdeni@mail.ru
 

Співпрацюйте з нами на сторінках наших видань "Православна газета", "Кирилиця", "Камо грядеши" "Віра і культура".

Дописувачів "ВіК" запрошуємо до співпраці. Надсилайте нам короткі повідомлення про ювілейні події з ваших єпархій.
 


 

Львівська єпархія
Української Православної Церкви

Інтернет-версія газети `Світло Православ'я`

Спілка Православної молоді України (UKRAINIAN ORTHODOX YOUTH FELLOWSHIP)
  Rambler's Top100

Rambler's Top100 Service
TopList
З   8.6.2000

 

 
 

 

На початок сторінки

Hosted by uCoz